Các hàm cơ bản trong Excel

0
1657
Hàm cơ bản trong Excel
Hàm cơ bản trong Excel

Các hàm cơ bản trong Excel sẽ là những thứ đầu tiên bạn cần nắm được khi bắt đầu làm quen với Excel, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các hàm cơ bản trong Excel như Sum, Count, Max, Min, IF, LEFT, AVERAGE hay được sử dụng nhất khi làm việc với Excel. Mời các bạn tham khảo

Microsoft đã tạo ra phần mềm văn phòng Excel cùng với các hàm tính toán đưa đến nhiều tiện lợi cho người dùng. Các bạn khi sử dụng Excel cũng cần nằm rõ một số hàm cơ bản để phục vụ công việc của mình mà không mất quá nhiều thời gian thống kê và tính toán. Phong Vu sẽ hướng dẫn các bạn một số các hàm cơ bản trong excel và ví dụ minh họa để các bạn học excel tiện theo dõi.

1. Các hàm cơ bản trong Excel – Hàm Tính Tổng SUM: Hàm Cộng Giá Trị Các Ô

Hàm SUM là một trong các hàm cơ bản trong excel cho phép bạn cộng tổng giá trị trong các ô được chọn.

Cú pháp: =SUM(Number1, Number2..)

Ví dụ: Các bạn cần tính tổng điểm 3 môn của bạn trong lớp.

2. Các hàm cơ bản trong Excel – Hàm Điều Kiện IF

Khi bạn muốn lọc các giá trị trong bảng tính Excel, thì lúc này hàm IF sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó.

Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ví dụ Để xem ai thi đỗ, phải thi lại, bạn sử dụng hàm IF với công thức =IF(H5>5,”Đỗ”,”Thi lại”). Gõ đúng công thức, kết quả sẽ hiển thị đúng yêu cầu của bạn 

Các hàm cơ bản trong Excel - Hàm SUM
Các hàm cơ bản trong Excel – Hàm SUM

3. Hàm Lấy Ký Tự Bên Trái (LEFT)

Hàm  LEFT là hàm lấy chuỗi giá trị bên trái của một chuỗi ký tự, bạn có thể lấy 2 3 hay nhiều ký tự trong ký tự đó.

Cú pháp: =LEFT(text, n)
Trong đó: – text: Chuỗi ký tự.
                         – n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1).
Ví dụ: Bạn muốn lấy 2 ký tự đầu trong họ tên của Học sinh, bạn sử dụng hàm left cú pháp như sau: =LEFT(B5,2) Kết quả sẽ trả về 2 ký tự đầu chính xác như hình dưới

Hàm cơ bản trong Excel - Hàm IF
Hàm cơ bản trong Excel – Hàm IF

4. Lấy Ký Tự Bên Phải (RIGHT)

Trái ngược với Hàm LEFT, hàm RIGHT giúp bạn lấy chuối giá trị bên phải của chuỗi ký tự, và bạn hoàn toàn có thể lấy nhiều hơn 1 ký tự trong số chuỗi ký tự đó

Cú pháp: =RIGHT(text, n)
– Trong đó: – Text: chuỗi ký tự.
                    – n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1).

5. Hàm MIN: Hàm Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất

Hàm MIN có chức năng tìm giá trị nhỏ nhất trong các ô hoặc vùng được chọn

Cú pháp: =MIN(Vùng chứa dữ liệu kiểu số)

Ví dụ: Tìm điểm trung bình thấp nhất của các học sinh trong lớp

6. Hàm MAX: Hàm Tìm Giá Trị Lớn Nhất

Hàm MAX có chức năng tìm giá trị lớn nhất trong các ô hoặc vùng được chọn

Cú pháp: =MAX(Vùng chứa dữ liệu kiểu số)

Ví dụ: Tìm tổng điểm cao nhất của các học sinh trong lớp

Trên đây là một số hàm tính toán cơ bản, các bạn có thể tham khảo ở các bài viết tương tự sau đây: Link.