Hàm If trong Excel – Tìm hiểu hàm If trong Excel

0
1050
Hàm IF trong Excel

Tìm hiểu về cách sử dụng hàm If trong Excel từ cơ bản đến nâng cao.

Hàm If trong Excel cho phép bạn tạo so sánh lô-gic giữa một giá trị và một giá trị dự kiến bằng cách kiểm tra điều kiện, rồi trả về kết quả nếu True hay False.

  • =IF(Điều gì đó là True, thì làm gì, nếu không thì làm gì khác)

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có hai kết quả. Kết quả đầu tiên là nếu so sánh của bạn là True, kết quả thứ hai là nếu so sánh của bạn là False.

Câu lệnh IF cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời tạo cơ sở cho nhiều mô hình bảng tính nhưng chúng cũng là nguyên nhân cốt lõi của nhiều sự cố bảng tính. Tốt nhất, bạn nên áp dụng câu lệnh IF cho các điều kiện tối thiểu, chẳng hạn như Nam/Nữ, Có/Không/Có thể nhưng đôi khi, có thể bạn sẽ cần đánh giá các kịch bản phức tạp hơn yêu cầu lồng* 3 hàm IF với nhau.

Dùng hàm IF, một trong các hàm logic để trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và trả về giá trị khác nếu điều kiện sai.

Cú pháp

IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Ví dụ:

  • =IF(A2=B2,B4-A4,””)
  • =IF(G5>=8,5;”A”;IF(G5>=7;”B”; IF(G5>=5,5;”C”;IF(G5>=4;”D”;”F”))))

Tên đối số

Mô tả

logical_test

(bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.
value_if_true

(bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là ĐÚNG.
value_if_false

(tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.

Ghi chú

Dù Excel cho phép bạn lồng đến 64 hàm IF khác nhau thì bạn cũng không nên làm như vậy. Tại sao?

  • Nhiều câu lệnh IF sẽ yêu cầu bạn suy nghĩ rất lâu để xây dựng chính xác và đảm bảo rằng lô-gic của câu lệnh có thể tính toán chính xác qua từng điều kiện cho đến khi kết thúc. Nếu bạn không lồng công thức chính xác 100% thì khả năng 75% là công thức có thể hoạt động được nhưng 25% sẽ trả về kết quả không mong muốn. Rất tiếc, khả năng bạn tìm ra nguyên nhân của 25% đó là rất nhỏ.
  • Nhiều câu lệnh IF có thể rất khó để duy trì, đặc biệt là khi bạn quay lại một thời gian sau đó và cố gắng tìm hiểu điều mà bạn hoặc tệ hơn là một người khác, đang cố gắng thực hiện.

Nếu bạn gặp một câu lệnh IF mà có vẻ như kéo dài mãi thì bạn nên tạm dừng và xem lại chiến lược của mình.

Hãy xem cách phù hợp để tạo một câu lệnh IF được lồng phức tạp sử dụng nhiều hàm IF và thời điểm cần để nhận ra rằng đã đến lúc sử dụng một công cụ khác trong kho Excel của bạn.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về một câu lệnh IF được lồng tương đối chuẩn để chuyển đổi các điểm kiểm tra của học viên thành điểm theo chữ cái tương đương.

Hàm IF trong Excel
Hàm IF trong Excel

Câu lệnh IF được lồng phức tạp này tuân theo lô-gic dễ hiểu (trong ô G5):

Nếu Điểm Kiểm tra lớn hơn hoặc bằng 8,5 thì học viên nhận điểm A.

Nếu Điểm Kiểm tra lớn hơn hoặc bằng 7,0 thì học viên nhận điểm B.

Nếu Điểm Kiểm tra lớn hơn hoặc bằng 5,5 thì học viên nhận điểm C.

Nếu Điểm Kiểm tra lớn hơn hoặc bằng 4,0 thì học viên nhận điểm D.

Các trường hợp khác học viên nhận điểm F.

Trên đây là cách sử dụng hàm IF cơ bản và nâng cao lồng IF. Chúc các bạn thành công.

Sau đây là review của chúng tôi về các hàm cơ bản trong Excel tại đây.