Hàm trừ trong Excel

0
1560
Hàm trừ trong Excel
Hàm trừ trong Excel

Excel không hỗ trợ hàm trừ, nhưng nếu các bạn cần trừ hai hay nhiều số trong Excel thì các bạn vẫn có thể thực hiện nhanh chóng bằng các cách mà bài viết hướng dẫn dưới đây. Các bạn hãy cùng tham khảo bài viết để biết các cách sử dụng hàm trừ trong Excel nhé.

Trong bài viết này, Phong Vu sẽ giới thiệu đến các bạn hai cách trừ số trong Excel đó là sử dụng toán tử trừ “-“ và sử dụng mẹo với hàm tính tổng SUM trong Excel.

Mô tả hàm trừ trong Excel

Excel không hỗ trợ hàm trừ, nhưng các bạn vẫn có thể thực hiện phép trừ trong Excel bằng cách sử dụng toán tử trừ “-“ hoặc sử dụng hàm SUM.

Sử dụng toán tử trừ “-“ như một hàm trừ trong Excel

Khi các bạn sử dụng các toán tử để tính toán trong Excel, kể cả toán từ “-“ thì các bạn cũng cần đặt dấu = trước phép tính. Sau đó các bạn nhập số (tham chiếu ô) và sử dụng toán tử trừ “-“ để trừ các số.

Ví dụ: =5-4 hoặc =B5-B2 (5 trừ đi 4 hoặc số trong ô B5 trừ đi số trong ô B2).

Mẹo sử dụng hàm SUM như một hàm trừ trong Excel

Sử dụng hàm SUM như hàm trừ trong Excel
Sử dụng hàm SUM như hàm trừ trong Excel

Hàm SUM là hàm tính tổng trong Excel, các bạn có thể sử dụng mẹo với hàm SUM đó là đặt các dấu – trước các đối số trong hàm SUM (làm âm số hạng, bỏ qua số bị trừ). Như vậy thay vì hàm SUM thực hiện tính tổng, nó sẽ thành trừ các đối số.

Ví dụ: =SUM(5;-2;-2) -> 5 trừ 2 trừ 2.

Hoặc =SUM(B5;-B2;-B1) -> giá trị trong ô B5 trừ giá trị trong ô B2 và trừ giá trị trong ô B1.