Kế toán thuế cần biết những gì?

0
2155
Công việc của một kế toán thuế
Công việc của một kế toán thuế

Kế toán là việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động, tình hình tài chính của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp, giúp họ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. Khi nói đến kế toán người ta thường nhắc đến khái niệm là kế toán thuế. Vậy công việc của kế toán thuế trong các đơn vị ra sao.

Dịch vụ Kế toán thuế
Dịch vụ Kế toán thuế

1. Công việc hằng ngày của kế toán thuế

Hàng ngày kế toán thu thập, xử lý nhưng hóa đơn chứng từ phát sinh, và tiến hành hạch toán các chứng từ như:

–  Hóa đơn đầu ra, đầu vào để:

+ Theo dõi được số lượng xuất nhập tồn hàng hóa, thành phẩm. Nếu trong kho số lượng tồn còn ít thì phải có kế hoạch nhập hàng hay sản xuất thành phẩm. Tiến hành tính giá hàng tồn kho, cập nhật đơn giá nhập xuất.

+ Theo dõi công cụ dụng cụ, tài sản mua về để hạch toán phân bổ, trích khấu hao vào chi phí.

+ Theo dõi công nợ đối với các khách hàng và nhà cung cấp để trả nợ đúng hạn cũng như thu hồi công nợ phải thu

– Nếu có phát sinh các loại thuế phải nộp kế toán cần đi nộp số tiền thuế này tránh để bị phạt do chậm nộp.

– Căn cứ vào sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê chi tiết hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền đi, tiền đến trong ngân hàng.

– Căn cứ vào các phiếu chi, phiếu thu, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ.

– Đồng thời phải kiểm tra tính đúng đắn hợp lý của các hóa đơn, xem có bị sai lệch các thông tin trên hóa đơn không. Nếu có thì điều chỉnh các hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào.

– Sắp xếp các hóa đơn chứng từ, lưu trữ, bảo quản cẩn thẩn và theo một logic để để dàng tìm kiếm khi cần thiết.

2. Công việc hàng tháng của kế toán thuế

–  Kê khai các loại thuế cần thiết như: 

Thuế giá trị gia tăng với những doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.

+ Thuế thu nhập cá nhân đối với những doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên.

+ Hạn nộp các tờ khai tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Hạn nộp tờ khai thuế tháng 01/2015 là ngày 20/02/2015.

– Thực hiện các bút toán phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao tài sản cố định

– Kiểm tra hồ sơ nhân viên, làm hợp đồng lao động, tiến hành đăng ký mã số thuế cho nhân viên.

– Cân đối kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối, tránh để dồn việc đến cuối năm.

3. Công việc hàng quý của kế toán thuế

– Cuối quý kế toán cần lập các tờ khai cần thiết như:

+  Tờ khai thuế giá trị gia tăng: Với những doanh nghiệp mới thành lập, hoặc có doanh thu < 50 tỷ đồng.

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Với DN có phát sinh thuế TNCN < 50 triệu.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp không có người lao động nào đến mức phải đóng thuế TNCN thì không cần làm tờ khai tháng, quý mà chỉ cần thực hiện quyết toán vào thời điểm cuối năm.

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Đối với thuế TNDN tạm tính từ quý 4/2014 doanh nghiệp sẽ không phải nộp tờ khai này. Đây chính là điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 151/2014/TT-BTC.

–  Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.

Ví dụ: Hạn nộp tờ khai Quý 1/2015 sẽ là ngày 30/4/2015.

4. Công việc hàng năm của kế toán thuế

Đầu năm

–  Thời điểm từ 01/01 đến 31/01 của năm tài chính kế toán cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế môn bài. Số tiền thuế môn bài sẽ căn cứ vào vốn điều lệ của doanh nghiệp và đã được thể hiện trên tờ khai thuế môn bài.

Ghi chú: Trong năm nếu doanh nghiêp có thay đổi về mức vốn điều lệ làm thay đổi bậc thuế môn bài phải nộp thì cần phải làm lại tờ khai thuế môn bài cho năm sau và nộp trước ngày 31/12 của năm đó.

Cuối năm:

–  Vào thời điểm cuối năm, công việc quan trọng nhất của một kế toán đó là hoàn thành bộ báo cáo tài chính. Kế toán cần biết một bộ báo cáo tài chính bao gồm những gì. Cách lập các bảng biểu trong bộ báo cáo tài chính ra sao.

–  Để làm được một bộ báo cáo chuẩn kế toán cần rà soát lại các vấn đề còn tồn đọng từ trong năm, kiểm tra các số liệu từ chi tiết đến tổng hợp.  Kiểm tra lại giữa kê khai và hạch toán đã khớp nhau chưa.

–  Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày thứ 90 của năm tiếp theo

Ví dụ: Báo cáo tài chính năm 2014 thì hạn nộp cuối cùng là ngày 31/03/2015.

–  Sau khi nộp báo cáo xong kế toán cần tiến hành in toàn bộ sổ sách từ chi tiết đến tổng hợp để lưu trữ phục vụ cho việc quyết toán thuế sau này.

–  Các sổ sách gồm:

+ Sổ cái các tài khoản

+ Sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng..

+ Các bảng biểu chi tiết như: Tổng hợp công nợ phải thu – phải trả, Bảng phân bổ CCDC, Bảng trích khấu hao tài sản cố định. ..

+ Các phiếu thu, chi đi kèm các hóa đơn

+ Phiếu nhập kho, xuất kho…

Như vậy công việc của một kế toán thuế vô cùng quan trọng. Ngoài việc hạch toán, kê khai chính xác, còn luôn phải cập nhật những thông tư, nghị định mới để làm sao áp dụng đúng vào doanh nghiệp của mình.

Nhằm hỗ trợ hơn nữa cho các bạn trung tâm Lamketoan.vn đưa ra khóa học thực hành kế toán thuế miễn phí áp dụng cho tất cả những đối tượng có nhu cầu học giúp mọi người có được những trải nghiệm thực tế.