Những kỹ năng cần thiết của một kế toán trưởng

0
1533
Nghề nghiệp kế toán
Nghề nghiệp kế toán

Kế toán là gì? Những chứng chỉ và kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một kế toán trưởng.

Đối với những bạn trẻ muốn tìm hiểu về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế kiểm, đặc biệt có định hướng trở thành một kế toán trưởng trong tương lai, hãy cùng Phongvu.vn/ke-toan tìm hiểu về các chứng chỉ và kỹ năng cần thiết để trở thành một kế toán trưởng nhé.

1. Kế toán là gì?

Kế toán là quá trình xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định.

Quá trình kế toán được mô tả như sau: Các sự kiện hay giao dịch -> Phân tích và ghi chép -> Các báo cáo tài chính -> Những người sử dụng.

Quy trình kế toán
Quy trình kế toán

Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.

2. Các bộ phận của kế toán

Kế toán gồm hai bộ phận chính: Kế toán quản trị và kế toán tài chính.

Kế toán tài chính:

Tập trung vào các nhu cầu cụ thể của những người bên ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như các cổ đông, nhà cung cấp hàng hóa, ngân hàng cho vay và các cơ quan quản lý nhà nước.

Kế toán quản trị:

Chỉ nhằm để phục vụ cho những người ra quyết định bên trong công ty, như các nhà quản trị cấp cao, các phòng ban, hiệu trưởng hay trưởng khoa các trường đại học, ban giám đốc bệnh viện và các cấp quản lý trong nội bộ tổ chức.

Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị:

Tiêu thức phân biệt Kế toán tài chính Kế toán quản trị
Đặc điểm của thông tin Phải khách quan và có thể
thẩm tra
Thông tin thích hợp và linh hoạt phù hợp với vấn đề cần giải quyết
Thước đo sử dụng Chủ yếu là thước đo giá trị Cả giá trị và hiện vật, thời gian lao động
Các nguyên tắc sử dụng trong việc lập báo cáo Phải tuân thủ các nguyên tắc
kế toán chung đã được thừa nhận,
mang tính bắt buộc
Doanh nghiệp tự xây dựng, tự triển khai, có tính linh hoạt, không mang tính pháp lệnh
Người sử dụng thông tin Các thành phần bên ngoài doanh nghiệp như các tổ chức tín dụng; đối thủ cạnh tranh; nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, người đầu tư tài chính; người lao động v.v… Các thành phần bên trong công ty: Giám đốc, quản lý hội đồng quản trị, các giám sát viên, quản đốc.
Các báo cáo kế toán chủ yếu
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Các báo cáo cung cấp, dự trữ vật tư, hàng hóa…
  • Các báo cáo về quá trình sản xuất (tiến độchi phí, kết quả)
  • Các báo cáo về bán hàng (Chi phí giá vốn, doanh thu)…
Kỳ báo cáo tháng, quý, năm ngày, tuần, tháng, quý, năm
Phạm vi thông tin Toàn doanh nghiệp Gắn với các bộ phận trực thuộc doanh nghiệp
Trọng tâm thông tin Chính xác, khách quan, tổng thể Kịp thời, thích hợp, linh động, ít chú ý đến độ chính xác.

 

3. Ngành kế toán học những gì? 

Kiến thức

Sinh viên Kế toán sẽ được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Kỹ năng

Ngoài các kiến thức nên tảng, tổng quan sinh viên học ngành kế toán còn được trang bị kỹ năng khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian…
Các môn học phục vụ đắc lực cho nghề nghiệp: Nhập môn tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Ứng dụng tin học trong kinh doanh, Phân tích báo cáo tài chính, Lập và trình bày báo cáo tài chính, Thuế, Kế toán công ty chứng khoán,…

Các cơ sở đào tạo

Tại những trường đại học đào tạo ngành Kế toán uy tín, trong đó có thể kể đến Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM,… sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết và phát huy tối đa những tố chất mà một kế toán giỏi cần sở hữu. Đặc biệt, trong môi trường đại học chuẩn quốc tế như Ngoại thương, tiếng Anh và kỹ năng mềm luôn được chú trọng bồi dưỡng. Đây chính là lợi thế cạnh tranh hàng đầu giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp cận những đầu việc hấp dẫn, trở nên nổi trội hơn trong nền kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Trên đây là sơ lược về nghề nghiệp kế toán mà PhongVu đã tổng hợp, ngoài ra những bạn có ước mơ trở thành một kế toán trưởng trong tương lai xa các bạn có thể tham khảo các chứng chỉ đào tạo một kế toán trưởng tại một số trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại đây.