Latest article

[Phỏng vấn] Wolf – Cựu hỗ trợ SKT T1 nói rằng “Đôi lúc tôi...

Wolf - Cựu hỗ trợ SKT T1 nói rằng "Đôi lúc tôi nghĩ tôi nên nghỉ hưu" Thời gian thi đấu có thể khác...

LCK: Line-up chính thức của Jin Air Green Wings, BattleComis và DAMWON 2019

LCK: Line-up chính thức của Jin Air Green Wings, BattleComis và DAMWON 2019 Đồng thời, thị trường chuyển nhượng cho LCK Mùa xuân gần như...

LCK: Line-up chính thức của Afreeca Freecs và Hanwha Life Esports 2019

LCK: Line-up chính thức của Afreeca Freecs và Hanwha Life Esports 2019 Ngày 16 tháng 1 (KST), 2019. Sự khởi đầu đã được xác nhận....